Tusindvis af studerende betaler hvert år for et privat kursus, som hjælper dem med at læse op til eksamen. Det kan fungere som supplement, men ikke som alternativ til undervisningen, siger SDU’s rektor.

Eksamensperioden nærmer sig med hastige skridt. Dermed er det også højsæson for private eksamensforberedende kurser, også kaldet manuduktionskurser. Et kursus koster typisk omkring 700 kroner, og ifølge den største udbyder af eksamenskurser, Aspiri, mener 97 procent af deres kursister, at det er alle pengene værd.

[linkbox link=”http://aspiri.dk” beskrivelse=”ASPIRI”]Har du også brug for kursus for at klare dig igennem?[/linkbox]

Aspiri har 25.000 kursister om året. Ifølge formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Torben Holm, er det udtryk for, at de studerende ikke får det ud af undervisningen på universitetet, som de skal kunne til eksamen.

Jeg synes aldrig, man skal se på uddannelse som en omkostning og et ressourceforbrug. Derimod skal man se på uddannelse som en investering, der altid giver afkast. Det viser alle undersøgelser. Det kan altid betale sig at investere i uddannelse

”Når der er så stort et marked for det (manuduktionskurser red.), så betyder det simpelthen, at vi må sørge for, at der er nogle flere møder mellem os som studerende og de undervisere, der skal lære os tingene”, siger formanden.

Han mener, der skal mere undervisning til på universiteterne, så de studerende får lejlighed til at stille flere spørgsmål til pensum. På Syddansk Universitet i Odense er rektor, Jens Oddershede, ikke helt enig.

”Jeg mener ikke, det er samfundets opgave at betale for den slags repetitionsundervisning”, siger han.

”Det er undervisning for studerende, der har behov for at høre tingene flere gange, eller måske ikke har hørt det så godt første gang. Eller gerne vil have en meget høj karakter”.

Men det er en forenkling, mener Torben Holm. Han har forståelse for, at universiteterne er presset på økonomien. Derfor efterlyser han flere penge til uddannelsesområdet fra politisk side.

”Jeg synes aldrig, man skal se på uddannelse som en omkostning og et ressourceforbrug. Derimod skal man se på uddannelse som en investering, der altid giver afkast. Det viser alle undersøgelser. Det kan altid betale sig at investere i uddannelse”, siger DSF-formanden.

Duk op til øvelsestimerne

På Syddansk Universitet har man forsøgt at imødekomme efterspørgslen på ekstra gennemgang af pensum. Jura og erhvervsøkonomi er to af de studier, hvor mange vælger at købe eksamensforberedende kurser. Derfor forsøger Juridisk Institut og Institut for Marketing & Management på SDU at tage løbende hånd om de studerende med blandt andet øvelsestimer og læsegrupper.

[quotebox]Det er et markedsgrundlag, som man skal fjerne ved at have et udbud fra universiteterne, i stedet for at vi selv skal ud at lade Onkel Dankort bløde[/quotebox]

Studieleder ved Institut for Marketing & Management, Per Servais, fortæller, at de studerende der bliver væk fra øvelsestimerne på universitetet, typisk også er dem, der klarer sig dårligst ved eksamen.

”Vi prøver hele tiden at fortælle de studerende, at det er en rigtig god ide at dukke op til de her øvelsestimer. Man kan glippe nogle forelæsninger, men man kan ikke glippe nogen øvelseshold, for det er der, man lærer det, og det er der, man kommer ind i rutinen. Man lærer at gå op til eksamen”.

Per Servais mener ellers, at de private manuduktionskurser kan være nyttige for visse studerende, hvis de har brug for at få repeteret stoffet flere gange. Så længe de ikke tror, at kurserne kan erstatte den egentlige undervisning på universitetet.

Studieleder ved Juridisk Institut, Ole Hammerslev, er enig. Han lufter samtidig muligheden for at ændre på jurastudiets opbygning, så de studerende føler sig ordentligt forberedt til eksamen.

”Vi diskuterer jævnligt i studienævnet, hvordan vi kan imødegå behovet. For eksempel om vi selv skal lave nogle kurser eller ændre spørgetimeforløbet. Det kan være, at vi er for dårlige til at formidle, hvad det er for nogle krav, vi stiller til de studerende, når de skal til eksamen. Det arbejder vi meget ihærdigt på. Blandt andet ved nogle e-tests og ved at sætte dem i nogle studiegrupper hvor de kan diskutere pensum”.

Han tilføjer, at det ikke burde være nødvendigt at købe ekstra kurser, hvis man følger med i den undervisning, universitetet udbyder.

”Vi mener, at de studerende burde have andre ting at bruge deres penge på”, siger han.

Den virkelige vare

Til trods for indsatsen på Syddansk Universitet mangler der ikke kursister hos de private kursusudbydere. Partner i Aspiri Søren Gøtterup-Tang oplyser, at 94 procent af de SDU-studerende, der køber et kursus hos Aspiri, vender tilbage og køber et nyt kursus.

Formanden for DSF, Torben Holm, ærgrer sig over, at der i det hele taget findes et marked for de eksamensforberedende kurser.

”Det er et markedsgrundlag, som man skal fjerne ved at have et udbud fra universiteterne, i stedet for at vi selv skal ud at lade Onkel Dankort bløde”, siger formanden.

Men det behøver ikke at være enten eller, mener Søren Gøtterup-Tang.

”Det, vi tilbyder, er et alternativ til at sidde derhjemme og forberede sig til eksamen. Det er ikke et alternativ til undervisningen. Så når folk skal sidde og forberede sig til eksamen, så har vi sat det i system og fundet de bedste undervisere til det. Vi er ikke et alternativ til universitetet. Vi er et supplement til eksamensforberedelsen”.

På Syddansk Universitet er rektor, Jens Oddershede, bekymret for, om nogle af de studerende, der bruger de private kurser, får indøvet dårlige vaner.

”En del af det at gå på universitetet er, at man også skal finde ud af, hvordan man lærer noget ved selvstudie. Så man er nødt til at lære nogle rytmer, som går på, at man skal arbejde hele tiden og løse de opgaver, man får, kontinuerligt. Jeg vil også synes, det var meget bedre, hvis man koncentrerede sig om at studere frem for at betale ekstra for de her kurser. De er et supplement, men de erstatter ikke den virkelige vare”.

The following two tabs change content below.

Sebastian Abrahamsen

Nyeste indlæg af Sebastian Abrahamsen (se alle)